W związku z trwającą akcją protestacyjną informuję, co następuje:
1. planowe zajęcia dydaktyczno-wychowacze nie będą się odbywać do odwołania
2. zajęcia opiekuńcze organizowane będą dla uczniów, którzy zgłoszą się do szkoły
3. nauczanie indywidualne realizowane jest zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
O wszelkich zmianach w organizacji pracy szkoły dyrektor będzie informował na bieżąco.