W związku z trwającą akcją protestacyjną informuję o organizacji działań w dniu 09 kwietnia 2019 r.:
1. planowe zajęcia dydaktyczno-wychowacze nie będą się odbywać
2. zajęcia opiekuńcze organizowane są wg ustalonego harmonogramu
3. nauczanie indywidualne odbywać się będzie zgodnie z indywidualnymi ustaleniami
4. harmonogram odbywania sprawdzianów wiedzy i umiejętności dla uczniów klas maturalnych (sala AD 10):
- godzina 900 – matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
- godzina 1100 – język angielski.