W związku z wyznaczeniem niedzielnego terminu rozmów między Związkami zawodowymi a Rządem informuję, co następuje:
1. Jeżeli strony podpiszą porozumienie i akcja strajkowa zostanie odwołana, to zajęcia edukacyjne w szkole odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
2. Jeżeli strony nie uzyskają porozumienia, bądź spotkanie nie dojdzie do skutku, to obowiązywać będzie organizacja opisana w komunikacie nr 1.