W związku z brakiem porozumienia między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a Rządem informuję, że od dnia 08 kwietnia 2019 r. w szkole rozpoczyna się akcja strajkowa, która trwać będzie do odwołania.

W związku z powyższym w dniu 08 kwietnia 2019 r.:
1. zajęcia dydaktyczno-wychowacze nie będą się odbywać.
2. zajęcia opiekuńcze organizowane będą wg harmonogramu.
3. nauczanie indywidualne odbywa się zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
4. do wiadomości podany zostanie harmonogram odbywania sprawdzianów dla uczniów klas maturalnych

WAŻNE
Następny komunikat planowany jest na dzień 08.04.2019 r.
W sytuacjach wyjątkowych – odpowiednio w dniu, najpóźniej do godziny 1800.