Fundacja TworzyMY Kraków ogłasza ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny na przygotowanie prac, które zostaną zamknięte wewnątrz „Kapsuły Czasu” na kolejne dziesięciolecia. II edycja konkursu potrwa do 30 kwietnia 2019 r.

• PRACE LITERACKIE: esej, reportaż, wywiad (lub inne formy literackie), którego objętość nie powinna przekraczać 8000 znaków maszynopisu lub 6 stron rękopisu w formacie A4.

• PRACE PLASTYCZNE: wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, komiks, techniki mieszane lub inne formy plastyczne) w formacie 1 kartka A4 lub A3.

• SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat wymogów technicznych przygotowania i wysyłki prac oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć w regulaminie, który znajduje się na stronie:
http://tworzymykrakow.org/serce-kapsula-czasu/

• NAGRODY: Nagrodą w akcji “Serce Kapsuły Czasu” jest znalezienie się w gronie Zwycięzców, których prace zostaną zarchiwizowane oraz następnie zamknięte w rzeźbie architektonicznej „Kapsuła Czasu”.

Jury wśród Uczestników, którzy nadesłali swoje prace, wybierze:
– Zwycięzców Honorowych (ich prace w oryginale zostaną zabezpieczone, a następnie złożone i zamknięte wewnątrz „Kapsuły Czasu”),
– Zwycięzców Wyróżnionych (ich prace zostaną zdigitalizowane, zapisane na obecnie znanych nośnikach pamięci i złożone w „Kapsule Czasu” w formie cyfrowej).

Zapraszamy!

 

serce

Opublikował: Piotr Błażejczyk