Informujemy, że Powiat Polkowicki w 2019 r. po raz kolejny będzie realizował program „Aktywny samorząd”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie programu jest Polkowickie Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

W 2019 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
• nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków:
• Moduł II semestr letni – od 15 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019);
• Moduł II semestr zimowy – od 1 września 2019 r. do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.pcpr.polkowice.pl oraz pod numerem telefonu (76) 729-92-30.

Opracowała: Jolanta Jasiurska – pedagog szkolny

 

Opublikował: Piotr Błażejczyk