Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie (konkursie), skierowanym do wokalistów, zespołów – amatorów będących uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie RP.

Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory:
a) jeden utwór z repertuaru Czesława Niemena z akompaniamentem własnym lub z półplaybackiem;
b) jeden utwór z repertuaru polskich wykonawców, którzy działali w czasach artystycznej kariery Czesława Niemena, lub utwór własny zrealizowany w duchu twórczości Patrona Przeglądu.

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście lub listownie oraz mailowo w terminie od dnia ogłoszenia przeglądu do 19 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu).

Nagroda Główna Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa (klasy 4-6),
- gimnazjum + klasa 7 SP,
- liceum,
- dorośli (powyżej 18 lat).

Organizator przewiduje cenne nagrody rzeczowe, statuetki i dyplomy.

Do pobrania regulamin konkursu .

Wszelkich informacji związanych z Przeglądem udziela sekretariat Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie, ul. Szpakowa 2, 59-300 Lubin, tel. 76 7249570/76 7467010 w godzinach pracy szkoły, tj., od godz. 7.30 do godz. 15.30, od poniedziałku do piątku.

niemenOpublikował: Piotr Błażejczyk