Projekt "Past, present and future - memories and dreams", realizowany w ramach programu Erasmus+, opiera się na współpracy 5 szkół z różnych części Europy, tj. z Polski (Polkowice), Portugalii (Almada), Turcji (Gaziantep), Bułgarii (Sandanski) i Rumunii (Ploeszti).

Projekt realizowany jest od września 2018 r. i potrwa do lipca 2020 r. Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach pełni funkcję szkoły koordynującej. Koordynatorem i autorem projektu jest Ewa Kowalik.

To interdyscyplinarny projekt z udziałem młodzieży i dorosłych, którego celem jest zwrócenie uwagi na ważne aspekty naszego życia, takie jak: uczenie się – realizowanie własnych celów, dbanie o siebie i otoczenie, współpracę opartą na tolerancji i godności człowieka. Jego ważny aspekt to przełamywanie barier językowych oraz poznawanie kultury i tradycji innych krajów. Projekt nastawiony jest na rozwijanie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie kultury ekologicznej.

W ramach projektu przewidziane są wymiany uczniów ze szkołami partnerskimi, podczas których młodzież będzie miała możliwość poznać swoich rówieśników ze szkół zagranicznych, pracować w międzynarodowej grupie (doskonaląc swoje umiejętności językowe i komunikacyjne) oraz stać się częścią europejskich rodzin.

 

 Erasmus

Opublikował: Piotr Błażejczyk