Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie Recytatorskim, nad którym Patronat Honorowy objął Starosta Polkowicki, Pan Marek Tramś.

Konkurs - organizowany przez Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach oraz Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach - ma na celu rozbudzanie uczuć patriotycznych, rozwijanie uczniowskich zdolności recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego słowa i popularyzację utworów poezji patriotycznej.

W konkursie mogą brać udział uczniowie liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia powiatu polkowickiego. Uczestnik prezentuje jeden wybrany przez siebie utwór poezji patriotycznej. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 30.05.2018 r. (środa) do Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, fax 76 746 51 80.

Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2018 r. o godz.10.00 w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, Sala Historii i Tradycji Szkoły.

Nagrodami są książki, dyplomy i gadżety

ORGANIZACJA KONKURSU (PROGRAM):
1. Wykład nt. "Patriotycznie dla niepodległej" – mgr Grzegorz Kochman (nauczyciel historii w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, doradca metodyczny Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Polkowicach).
2. Konkurs recytatorski.
3. Kawiarenka poetycka - mgr Danuta Zaguła (nauczycielka historii w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach) i mgr Ewa Dudziak-Gaj (nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach).

Szczegółowy regulamin [plik]

Zapraszamy!