1 lipca 2018 roku 16 uczniów Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach wyjedzie do Wielkiej Brytanii, do miejscowości Portsmouth, by odbyć staż zawodowy.

Działanie to jest realizowane z projektu pt. „Zagraniczne staże drogą do europejskiego rynku pracy” dla Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjazd poprzedzają intensywne przygotowania, podczas których uczniowie biorą udział w zajęciach z języka angielskiego i kultury Wielkiej Brytanii. Zostaną także przygotowani do praktyki pod względem psychologicznym. Jest to połączone z dużym wysiłkiem, gdyż zajęcia odbywają się popołudniami.

Koordynatorzy projektu spotykają się z uczestnikami praktyk i ich rodzicami, aby szczegółowo omówić kwestie związane z wyjazdem, podpisać umowy i… wypłacić „kieszonkowe”.

Podczas pobytu grupie towarzyszyć będą nauczyciele-opiekunowie, którzy na bieżąco będą utrzymywali kontakt z uczniami, służyli im pomocą i wsparciem, jak również czuwali nad prawidłową realizacją staży. Będą prowadzić systematycznie rozmowy ze stażystami oraz wizyty monitorujące w firmach, podczas których sprawdzą warunki odbywania staży i stopień zadowolenia stażystów.

Trzymamy kciuki za naszych stażystów!

Koordynatorki projektu (Anna Litwiniec i Honorata Poźniak) wraz z całą społecznością szkolną.

 Portsmouth 2016 1024x576