Zapraszamy do sekretariatu uczniowskiego absolwentów Technikum w Polkowicach, którzy zdali egzaminy z wszystkich kwalifikacji, po odbiór dyplomów technika.