W dniu 23 maja 2018 roku zajęcia lekcyjne będą odbywały się według następującego harmonogramu...


Lekcja Czas lekcji Czas przerwy
1 8.00 – 8.30 8.30 – 8.35
2 8.35 – 9.05 9.05 – 9.10
3 9.10 – 9.40 9.40 – 9.45
4 9.45 – 10.15 10.15 – 10.20
5 10.20 – 10.50 10.50 – 10.55
6 10.55 – 11.25 11.25 – 11.30
7 11.30 – 12.00 12.00 – 12.05
8 12.05 – 12.35 ––––––––––––