Zespół projektowy Break Your Barrier w ramach ogólnopolskiej olimpiady "Zwolnieni z Teorii" w przeciągu czterech miesięcy przeprowadził osiem otwartych warsztatów językowych dla dzieci i młodzieży. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości społeczeństwa o wadze znajomości języków obcych w obecnych czasach i zmotywowanie ludzi do nauki.

Zespół z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie pomaga w przełamywaniu barier językowych i "walczy" z lękiem przed komunikowaniem się w języku obcym. Warsztaty, cieszące się dużą frekwencją, odbyły się dwukrotnie w MDK w Lubinie i CTiK w Ścinawie oraz jednorazowo w CK w Rudnej, świetlicy wiejskiej w Przychowej, Tymowej i Siedlcach. Ostatnią inicjatywą projektu jest konkurs skierowany do młodzieży w przedziale wiekowym 13-16 lat.

Dodatkowe informacje: https://www.facebook.com/BreakYourBarrierTeam/

oraz https://www.youtube.com/channel/UCcw0ztE5HE0vXuYRgvH_6Lg