Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu pt. „Zagraniczne staże drogą do europejskiego rynku pracy".

Kandydat jest zobowiązany do złożenia Formularza zgłoszeniowego wraz z ankietą wstępną projektu do sekretariatu szkoły w terminie do 02.02.2018 r. do godz. 14.00.

Dokumenty pobrane ze strony www Szkoły należy wydrukować obowiązkowo w kolorze.

Pliki do pobrania:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie [.doc] [.pdf],
- Formularz zgłoszeniowy [.doc] [.pdf],
- Wstępna ankieta [.doc] [.pdf],