Kurs wózków widłowych

W Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbył się kurs "Obsługa wózków jezdniowych o napędzie spalinowym i elektrycznym /widłowych i platformowych/". Zajęcia zostały zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Kształcenia i Usług EXWUR Spółka z o.o. z Lubina dzięki finansowemu wsparciu Gminy Polkowice.

Kursanci zdobywali umiejętności praktyczne i teoretyczne:
• nabyli uprawnienia kierowcy wózków widłowych jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym i elektrycznym;
• nabyli uprawnienia do dokonywania wymiany butli z gazem w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym;
• jeżeli posiadali prawo jazdy z minimum kategorii „B”, nabyli uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie (dodatkowo) po drogach publicznych.

Część praktyczna została zakończona egzaminem pod nadzorem inspektora.

Opracowanie: Anna Litwiniec

 zs pollkowice

GALERIA ZDJĘĆ: