Staż zagraniczny

5 grudnia 2017 r. w  naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Staż zagraniczny na miarę ucznia Technikum w Polkowicach", realizowany w obrębie IV osi priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

20 uczniów kształcących się w zawodach technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik hotelarstwa oraz technik informatyk miało możliwość udziału w czterotygodniowych stażach w Portsmouth w Wielkiej Brytanii.

Celem konferencji było upowszechnianie wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, uczniów szkół gimnazjalnych oraz władz lokalnych rezultatów wyjazdu naszej młodzieży. Konferencję przygotowali sami uczestnicy projektu. Dyrektor Szkoły, pan Zbigniew Gołębiowski, podkreślał, że realizacja projektu możliwa była dzięki pracy koordynatorek, które napisały i złożyły wniosek do Narodowej Agencji w Warszawie. Podziękował również za zaangażowanie innym nauczycielom.

Uczestnicy projektu opowiedzieli o przygotowaniu do wyjazdu (kurs języka angielskiego oraz szkolenie pedagogiczne), przedstawili miejsce, w którym odbywał się staż, oraz pokazali zwiedzane atrakcje turystyczne. W trakcie pobytu za granicą uczniowie rozwinęli i pogłębili swoje kompetencje zawodowe i językowe. Poznali również kulturę odwiedzanego kraju i uczyli się samodzielności. „Dla wielu z nas był to pierwszy (od)lot w życiu” – spuentował wyjazd jeden z uczniów.

Zwieńczeniem konferencji było wręczenie przez Dyrektora Szkoły dokumentów Europass Mobilność. Uczestnicy wyjazdu otrzymali również wydane przez firmę Training Vision certyfikaty (w języku polskim i języku angielskim) o zrealizowaniu staży. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem – wspomnieniami przy pysznym poczęstunku.

Opracowanie: Anna Litwiniec


logo 2

GALERIA ZDJĘĆ: