Rada Samorządu Uczniowskiego ma zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów i nauczycieli na koncert charytatywny, który odbędzie się 6 grudnia 2017 roku (środa) na 1. godzinie lekcyjnej w Auli-Forum. Koszt wstępu to symboliczne 2 złote od osoby. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pomoc dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Na koncercie usłyszeć będzie można uczennice naszej szkoły, które przygotowały program artystyczny specjalnie na tę okazję. Okazję do pomocy osobom, które tak mało otrzymały od życia, choć tak mało oczekiwały. Okres Bożego Narodzenia to czas, w którym każdy z nas powinien poczuć ciepło rodzinnego domu. Niestety, nie wszystkim jest to dane.

Dlatego nasza szkoła postanowiła wspomóc Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce i tym małym gestem uczcić Dzień Wolontariatu, jaki przypada 5 grudnia, oraz pomóc w zapewnieniu ciepłych, radosnych i niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim tym, których los nie obdarował szczęściem płynącym z magii świąt.

Pieniądze zbierane będą od wychowawców, którzy zobowiązani są do stworzenia listy osób obecnych i pobrania środków od uczniów, oraz do przekazania ich opiekunowi Samorządu Uczniowskiego, panu Markowi Gottliebowi, lub przewodniczącemu Rady SU, Marcinowi Tatarynowiczowi, w terminie nie dłuższym niż 3 dni po wydarzeniu.

Liczymy, że 6 grudnia spotkamy się w Auli w jak największym gronie.

Z wyrazami wdzięczności i nadzieją w sercu

Rada Samorządu Uczniowskiego