Jeżeli chcesz rozwijać swoje zainteresowania lub poznać od początku tajniki fotografii czy też zostać operatorem filmowym lub montażystą, przyjdź na spotkanie organizacyjne 15 września 2017 roku (piątek) do sali Ad3 na 8. godzinie lekcyjnej lub skontaktuj się z panią Beatą Zaraś.

Dysponujemy studiem i sprzętem fotograficznym, kamerą oraz oprogramowaniem firmy Adobe.

Zapraszamy!