port4 września 2017 roku w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018.

W uroczystości uczestniczyli: Starosta Powiatu Polkowickiego - pan Marek Tramś, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie klas pierwszych liceum, technikum i szkoły branżowej. Organizacja tego przedsięwzięcia przypadła w udziale klasie II "b" LO pod kierunkiem pani Katarzyny Jackiewicz.

Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego oraz wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor Szkoły - pan Zbigniew Gołębiowski. Przedstawił szkołę i wyzwania, przed którymi stoi jej społeczność (związane m.in. z reformą edukacji), a następnie oficjalnie rozpoczął nowy rok szkolny.

Starosta Polkowicki, pan Marek Tramś, podkreślił, iż Zespół Szkół w Polkowicach to nowoczesna szkoła, bardzo dobrze przygotowująca swych wychowanków zarówno do egzaminów maturalnych, jak i zawodowych. Przypomniał też o tegorocznym sukcesie uczniów Liceum Ogólnokształcącego (najlepsza zdawalność matury w województwie dolnośląskim!) i dobrych wynikach z egzaminu zawodowego w Technikum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej.

W czasie uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na Sztandar Szkoły ślubowali: Sara Sondej i Adrian Turbiński z klasy I "a" LO, Aleksandra Madej z klasy I "a" Technikum i Paweł Załęcki z klasy I "b" Technikum.

Po części oficjalnej pierwszoklasiści obejrzeli prezentację przygotowaną przez starszych kolegów. Poznali Dyrekcję i swoich wychowawców, z którymi udali się niebawem do klas i na szkolny "rekonesans".

Opracowanie: Katarzyna Jackiewicz

GALERIA ZDJĘĆ: