Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego informuje, że poprawkowe egzaminy maturalne w sesji letniej 2017 odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem...

EGZAMIN USTNY:

Lp.

Przedmiot

Data egzaminu

Sala

Godzina rozpoczęcia

język angielski

22.08.2017 r.
(wtorek)

Z7

8.15

EGZAMINY PISEMNE:

Lp.

Przedmiot

Data egzaminu

Sala

Godzina rozpoczęcia

1

język angielski

22.08.2017 r.
(wtorek)

Z7

9.00

2

matematyka

22.08.2017 r.
(wtorek)

Aula Forum

9.00

 

Abiturient ma obowiązek zgłosić się na egzamin poprawkowy z dowodem osobistym na pół godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia.

Przypominamy, że zdający egzamin z matematyki mogą korzystać z kalkulatorów prostych.