1) Kandydaci przyjęci do wszystkich typów szkół w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach powinni uzupełnić braki zgodnie z uwagami widniejącymi na liście przyjętych. W tym celu powinni zgłosić się do Sekretariatu Uczniowskiego (pokój A18).

2) Komisja Rekrutacyjna ogłasza drugi nabór na wolne miejsca do szkół jak niżej:
a) do Liceum Ogólnokształcącego - 4 miejsca,
b) do Technikum 7 miejsc, w tym: 3 miejsca w zawodzie technik organizacji reklamy i 4 miejsca w zawodzie technik ekonomista,
c) do Branżowej Szkoły I Stopnia - 4 miejsca w oddziale wielozawodowym.

3) Wnioski w sprawie przyjęcia należy składać do Sekretariatu Uczniowskiego (pokój A18) w terminie od 19.07.2017 do 23.08.2017 r.

4) Listy przyjętych w drugim naborze zostaną podane do publicznej wiadomości 24.08.2017 r.

5) Ustalenie list uczniów przydzielonych do poszczególnych oddziałów nastąpi w ostatnim tygodniu sierpnia po zakończeniu drugiego naboru.