Zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim organizowanym przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (Oddział Płock).

Konkurs ma na celu pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej, konfrontowanie twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców.

Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 22 września 2017 r. nadeśle zestaw wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.

Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Na konkurs należy nadesłać – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu – zestaw pięciu wierszy w czterech egzemplarzach.

Uczestnicy wysyłają prace na adres:

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego,
ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09 - 402 Płock.

Organizatorzy przewidują następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):
– Nagrody i wyróżnienia ogólne (w tym I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka – "Liść Dębu").
– Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Oddział Płock.
– Wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem, z Wisłą (nawiązujący do historii lub współczesności miasta).
– Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii: limeryk (nagrodzony zostanie najlepszy zestaw limeryków lub najlepsze pojedyncze utwory w tym gatunku literackim).

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2017 r.

Szczegółowy regulamin: http://ksiaznicaplocka.pl/2017/06/18/regulamin-konkursu-poetyckiego-o-lisc-debu/

 o lisc debu 2017