Świadectwa maturalne będą wydawane od 30.06.2017 r. od godziny 11:00 w sekretariacie uczniowskim.
Wyniki i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesji maj-lipiec) będą wydawane od 25.08.2017 r. od godziny 11:00 w sekretariacie uczniowskim.