stazW niedzielne popołudnie (25 czerwca 2017 r.) 20 uczniów Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach wyjechało do Wielkiej Brytanii, do miejscowości Portsmouth, by odbyć staż zawodowy.

Działanie to jest realizowane w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Wyjazd poprzedziły intensywne przygotowania, podczas których uczniowie brali udział w zajęciach z języka angielskiego i znajomości kultury Wielkiej Brytanii. Zostali także przygotowani do praktyki pod względem psychologicznym. Było to połączone z dużym wysiłkiem, gdyż zajęcia odbywały się popołudniami.

Koordynatorzy projektu trzykrotnie spotkali się z uczestnikami praktyk i ich rodzicami, aby szczegółowo omówić kwestie związane z wyjazdem, podpisać umowy i... wypłacić kieszonkowe.

Podczas pobytu grupie towarzyszą nauczyciele-opiekunowie, którzy na bieżąco utrzymują kontakt z uczniami, służąc im pomocą i wsparciem, jak również czuwają nad prawidłową realizacją staży. Opiekunowie będą ponadto prowadzić systematycznie rozmowy ze stażystami oraz wizyty monitorujące w firmach, podczas których sprawdzone zostaną warunki odbywania staży i stopień zadowolenia stażystów.

Trzymamy kciuki za naszych stażystów!

Uczniom i opiekunom życzymy miłego pobytu i przyjemnych wrażeń! :)

Koordynatorki projektu: Anna Litwiniec i Honorata Kajewska wraz z całą społecznością szkolną.

 

GALERIA ZDJĘĆ: