z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy zmagają się z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, życzymy - wszem, wobec i każdemu z osobna ...

1845