szkolneTrzecia edycja Międzyszkolnego Konkursu Krajoznawczo-Turystycznego "Znam Dolny Śląsk", której organizatorem jest Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, odbyła się 22 maja 2017 r. Wzięły w niej udział drużyny z klas trzecich polkowickich gimnazjów i z klas pierwszych naszej szkoły.

Podczas rywalizacji uczniowie musieli wykazać się wiedzą krajoznawczo-turystyczną dotyczącą Dolnego Śląska i zastosować swoje umiejętności w praktyce - pokonując rowerowy tor przeszkód, poszukując skarbu w grze zwanej "Azymutówką" i udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończonej walce poczęstunek i rozmowy wypełniły krótkie oczekiwanie na podsumowanie wyników i wypisanie dyplomów.

Zwycięstwo wywalczyła drużyna Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach w składzie: Magdalena Lasak, Bartosz Pytlak, Alicja Więcław. Drugie miejsce zajęła drużyna z klasy I a LO: Klaudia Kowalik, Wiktoria Kierat i Agata Zawiłowicz, a trzecie - z klasy Ia T: Jakub Małgowski, Emanuela Michalik, Kamil Klociński. Nagrody zwycięskim drużynom wręczyła Pani wicedyrektor Jolanta Rubiś-Kulczycka.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu ze strony Gminy Polkowice oraz dyrekcji szkoły.

opracowanie: Dorota Spólnik-Łuczak

 

GALERIA ZDJĘĆ: