Uczniowie klas II Liceum Ogólnokształcącego i klasy II "a" Technikum, realizujący geografię na poziomie rozszerzonym, uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Wrocławskim.

25 listopada 2016 roku zwiedzili Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, znajdujące się w gmachu głównym uczelni. Z tarasu widokowego Wieży Matematycznej, na którą wspięli się po Schodach Cesarskich, z wysokości 41 metrów podziwiali panoramę Wrocławia, identyfikując obiekty będące wizytówką miasta oraz wskazując jego cechy urbanistyczne.

Następnie zwiedzili Aulę Leopoldyńską – jedyne w Polsce tak dobrze zachowane świeckie wnętrze barokowe – oraz sale wystawowe, obrazujące historyczne bogactwo i różnorodność zbiorów uniwersyteckich. Potem udali się do Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery, gdzie w Obserwatorium Meteorologicznym zapoznali się z metodami i sprzętem do prowadzenia obserwacji oraz uczestniczyli w wykładzie z klimatologii ("Pory roku w Polsce").

Z kolei 19 grudnia 2016 roku nasi geografowie uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Geologicznym im. Henryka Teisseyre we Wrocławiu – jednostce Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczniowie poznawali genezę minerałów i skał budujących naszą planetę. Uczyli się określać ich cechy i rozpoznawać skały oraz minerały. Obejrzeli również kolekcje minerałów ze świata i Polski (w tym bogatą kolekcję z Dolnego Śląska) oraz zbiór meteorytów.

Opracowanie: Dorota Spólnik-Łuczak

GALERIA ZDJĘĆ: